Fluvial Landforms: Hvad Er Wadi?

Forfatter: | Sidst Opdateret:

Hvad er en wadi?

En wadi er et ferskvandsøkosystem og en type flydende landform, som anses for enhver form for geologisk funktion, der er relateret til floder eller vandløb. Udtrykket wadi kommer fra både arabisk og hebraisk sprog. Specifikt refererer det til et tørt flodseng, der indeholder vand i regntider og ligger i et dallignende område i ørkenen.

Karakteristik af en wadi

Wadis er generelt placeret i de flade eller lidt rullende områder af ørkener og fører ofte til tørre søer. En wadi kan genkendes af sit flettet udseende, hvilket skyldes mangel på konstant vandstrøm og et overskud af sedimentopbygning. Nogle gange kan dette sediment samle sig i betydelige mængder, blokere vandstrømmen og effektivt ændre retningen af ​​sæsonbestemte floder. Ud over de lave vandniveauer påvirker vinden også sedimentopbygningen ved at bringe i tørt sand, der samler oven på fugtigt sand.

Bundene af wadis er ofte dækket af sand og løs grus. De lavere niveauer af dette sediment pakkes ofte meget tæt. Det betyder, at vand i regntiden ikke absorberes hurtigt af jorden og har ingen steder at dræne, hvilket resulterer i hurtig oversvømmelse. Flash oversvømmelse i wadis gøres endnu mere farlig på grund af de tidligere nævnte retningsændringer, som kan sende farvande til samfund uventet.

Betydning for mennesker

Nogle wadis har underjordiske floder eller fjedre, der fungerer som en vigtig kilde til vand til mennesker, der bor og rejser gennem ørkenen. På grund af dette fungerer mange wadis som oaser og er blevet steder i små samfund i hele Afrika og Mellemøsten. Disse samfund udnytter vandkilden ved at plante afgrøder og opdrætte husdyr. Nogle fælles afgrøder nær wadis omfatter: hvede, byg og palmer. Afviklede wadis bliver ofte vigtige stopper langs handelsruter som steder at genopfylde vandforsyninger og få mad. Dette er lige så sandt i dag som i gamle epoker. Dette giver også mange wadis betydelig kulturel betydning. Arkæologer har afdækket mange gamle artefakter og bosættelsesruiner på disse steder, hvilket viser, at wadis har spillet en vigtig rolle i menneskelige bosættelser i mange år.

Økologisk betydning af Wadis

Wadis er ikke kun vigtige for mennesker, men også til nærliggende plante- og dyrearter. Mange af disse steder i hele Afrika og Mellemøsten er nu beskyttet som nationalparker, reserver og UNESCO World Heritage Sites for at bevare deres unikke levesteder. For eksempel blev Wadi Wurayah i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) det første bjergbeskyttede område i landet i 2009. Denne wadi tilbyder et fremragende kig på betydningen af ​​disse ferskvandsøkosystemer. Det er hjemsted for flere sjældne plante- og dyrearter. Til efterretning har forskere identificeret 12 pattedyr blomstrende i denne wadi ud af 20 placeret i hele regionen. Af disse er 60% af national interesse, herunder: Arabisk leopard, bjerggazelle, Arabian Tahr, Caracal Lynx og Blanfords ræv. Derudover giver denne wadi en tiltrængt levested for 75 fuglearter, hvoraf 5% er opført som truet på IUCN Red List. Disse resultater ligner mange andre wadis, som tjener som biodiverse levesteder midt i ørkenen.