Hvad Er Icao?

Forfatter: | Sidst Opdateret:

International Civil Aviation Organisation (ICAO) er et særligt institut, hvis forældreorganisation er FN, som sikrer velorganiseret planlægning og udvikling af det internationale lufttransportsystem. Foreningen har 192 medlemslande, hvis velvære, vækst og bæredygtighed overvåges af ICAO.

ICAO's historie

ICAO blev indledt i april 4, 1947, og i oktober samme år blev det en dedikeret organisation som en del af De Forenede Nationer. I starten blev kroppen omtalt som konventionen om international civil luftfart, som havde 52-medlemsstater. Det blev dannet i december af 1944 og tjente fra juni 6, 1945, til April 4, 1947, hvorefter ICAO blev til. ICAO blev oprindeligt dannet for at fremme luftfartens sikkerhed og effektivitet. Gennem årene har hovedformålet ændret sig lidt til at hjælpe medlemsstaterne med at forbedre luftfarten i deres lande gennem projekter, der er indført ved ICAO-programmet.

Hvordan ICAO fungerer

Siden 1944 er hele ICAO's arbejde vejledningen om global civil luftfart. Aftalevilkårene fastsætter, at agenturet skal have en struktur bestående af en forsamling og et råd for begrænset medlemskab med flere underordnede grupper med sekretariatet i bunden. De øverste embedsmænd er præsidenten og generalsekretæren.

ICAO's struktur

Samlingen består af lovgivere fra alle de underskrevne medlemslande. Samlingen er ICAOs højeste vigtigste organ. Det indkalder hvert tredje år til grundigt at evaluere organisationens indsats og også at fastsætte nye regler for de kommende år indtil næste møde. Under disse møder kommer forsamlingen også op med et budget.

Rådet er ICAOs centrale ledelsesorgan. Under mødet møder der hvert 3 år stemmer medlemmerne også for medlemmer af rådet. Afstemningen sætter i 36-repræsentanter fra 36, der er valgt fra forskellige lande i XNUMX. Stemmerne i medlemslande i tre kategorier, nemlig stater med stor fremtrædende betydning eller betydning for lufttransport, siger, at der ydes det højeste bidrag til levering af faciliteter til luftfart, og stater, hvis integration garanterer de vigtige geografiske dele af verden er en del af rådet. Som ledelsesorgan leverer rådet forsamlingen med årsrapporter, udfører direktiver fra forsamlingen og fungerer som en arbiter blandt medlemslande bl.a.

Sekretariatets chef er generalsekretæren og er opdelt i fem kategorier: Luftfartsstyrelsen, Det Tekniske Samarbejdsbureau, Luftfartsbureauet, Det Juridiske Bureau og Bureauet for Ledelse og Tjenesteydelser. Andre organisationer, der er involveret i at drive ICAO, omfatter Verdens Meteorologiske Organisation og Verdenssundhedsorganisationen. Flere ikke-statslige organisationer deltager også i ICAOs arbejde, herunder International Council of International Airports, International Coordinating Council of Aerospace Industries Association og International Federation of Air Traffic Controllers Association.