De Mest Arable Lande Over Hele Verden

Forfatter: | Sidst Opdateret:

Midt i moderne industrialisering og globale tendenser mod urbanisering kombineret med det stadigt vedholdende menneskelige befolkningstryk bliver der i stigende grad taget hensyn til bevarelsen af ​​landbrugsjord. Der er mange grunde til, at et land ønsker at bevare deres dyrkningsarealer. Bortset fra udsigten til potentielle indtægter, der genereres af befolkningen og regeringen, fremmer landbrugssektoren også finansiel og fødevaresikkerhed og er fortsat en af ​​de få økonomiske sektorer, der kan betragtes som mere eller mindre selvforsynende. I moderne tid har landbrugssektoren endda reddet store verdensøkonomier fra randen af ​​økonomiske nedbrydelser, da det viste sig at være det eneste mulige middel til at love overlevelse. På grund af forskelle i klima, økonomi, kulturelle værdier og demografi varierer andelen af ​​dyrkningsarealer fra land til land. I denne artikel ser vi på nogle af de lande med den højeste procentdel af deres arealer, der er til rådighed til landbrugsbrug, og de faktorer, der gør sådan brug mulig.

Klima

Kort sagt, selv uden menneskelige påvirkninger kan klimaet diktere, hvornår og hvor afgrøder kan dyrkes, og hvor meget de potentielt kan give. Alle planter kræver en kombination af passende lys-, temperatur-, jord- og fugtforhold for at trives. Generelt er geografiske placeringer og deres typiske vejrmønstre de primære determinanter for sådanne faktorer.

Under udvikling

Når et land er underudviklet, betyder det, at der er færre bycentre, færre industrier, begrænset infrastrukturudvikling og en relativ mangel på sociale faciliteter. Når man ser på dette i forhold til landbrugspraksis, kan underudvikling betyde to meget vigtige ting - mangel på job i den formelle sektor og øgede arealer, der ligger i tomgang. Fordi der er få andre indtægtskilder, vil folk naturligvis benytte sådanne ledige rum til landbrugsjord, da det ofte står som de lettest tilgængelige midler til at støtte et levebrød. Dette fænomen er almindeligt i mange tredjelande lande, som Somalia, Djibouti, Togo og Bangladesh.

Land Zoning and Settlement Schemes

Mark zonering fører til velstrukturerede afviklingsordninger. Folk kan blive bedt om at flytte ud af bestemte områder og bosætte sig i andre områder, der oprindeligt blev betragtet som beboelige, og dermed efterlade det maksimale landbrugsområde. Begrebet jordzoneinddeling falder ofte sammen med "bedst brug" -politikker for landindvinding og jordrehabilitering, som alle bidrager til øget fødevaresikkerhed.

Forbudsrige priser på Arable Lands

Hvis du ønsker at købe en pakke landbrugsjord i et land som Det Forenede Kongerige, kan du blive tvunget til at afhente tilsyneladende latterlige mængder penge. Når priserne på agerjord er for høje i forhold til landene til kommercielle formål, vil folk generelt bevæge sig i den anden retning. Mange mennesker vælger mindre pakker jord omkring bycentre, hvorved man forlader en stor del af jord, der derefter kan bruges til landbrugsformål.

Sparsomme populationer

Fordi visse lande er tyndt befolket, siger det sig selv, at andelen af ​​arealer til landbrugsformål deri vil være højere. Dette forklarer delvist, hvorfor mindre tætbefolkede lande som Rwanda og Ukraine er på vores liste. Dette forstærkes yderligere, når lave befolkninger også har lav konkurrence for job i den formelle sektor. Dette fører til massive landdistrikterne til bymigrationer, hvilket igen giver forskellige dele af små gårddominerede landområder tilbage. Disse kan så konsolideres og anvendes til store landbrugsformål.

For lande at opretholde en høj procentdel af deres areal til brug i landbruget, skal en eller en kombination af mange af ovenstående betingelser være opfyldt. Det er imidlertid klart, at visse naturlige begivenheder også spiller en rolle i at gøre det muligt. En anden ting, der skal bemærkes, er at have en stor procentdel jord til landbrug ikke nødvendigvis oversætter til fødevaresikkerhed. Faktisk er sidstnævnte blevet opnået af lande med lavt arealareal, mens stærkt opdrættede regioner slår sult på grund af forskelle i de anvendte metoder, kemikalier og teknologier.

De mest Arable Lande over hele verden

  • Se oplysninger som:
  • Liste
  • Chart
RangLandAgerjord (%)
1Bangladesh59
2Danmark58
3Ukraine56
4Moldova55
5Indien53
6Togo49
7Ungarn49
8Burundi47
9Rwanda47
10Gambia44
11Tjekkiet41
12Malawi40
13Pakistan40
14haiti39
15Isle of Man39
16Rumænien38
17Litauen38
18Nigeria37
19mauritius37
20El Salvador36
21Polen36
22Comorerne35
23uganda34
24Tyskland34
25Frankrig34