Hvad Er En Unitær Stat?

Forfatter: | Sidst Opdateret:

En enhedsstat henviser til et land, der har en øverste myndighed, som regulerer over alle andre delegationer. En enhedsstat er modsat af en føderation, hvor magten er spredt. En enhedsstat udøver kun de beføjelser, som staten beslutter at delegere. De fleste stater verden over arbejder under et enhedssystem, f.eks. 165 ud af mulige 192 stater, der er medlemmer af FN, er enhedsstater. Subnationale enheder er enten afskaffet eller oprettet i en enhedsstat. Et eksempel herpå er sammensmeltningen af ​​franske regioner. Staten kan indsnævre eller udvide de subnationale enheders beføjelser. Under et ensartet system af regeringer kan politiske beføjelser forskydes til en lokal regering ved vedtægter gennem devolution. Staten bevarer dog stadig suveræne beføjelser og kan ugyldiggøre de decentrale regeringers beføjelser eller tilbagekalde deres handlinger.

Eksempler på Unitary States

Et godt eksempel på en enhedsstat omfatter Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Nordirland, Wales og Skotland har dog en vis grad af decentral og selvstyrende magt. En sådan magt kan kun godkendes af Storbritanniens parlament, som har beføjelse til at vedtage love, afskaffe eller ensidigt revidere decentralisering. En række enhedsstater består af nulområder, der har en grad af autonomi. I disse stater er subnationale områder ikke i stand til at bestemme deres love. Eksempler på områder omfatter Kongeriget Norge og Republikken Irland. De subnationale regeringer i føderale stater deler beføjelser som ligestillede med staten gennem en skriftlig forfatning, som begge parter skal acceptere for ændringer, der skal foretages. Dette begrænser dog den kontrol, som staten kan have over sine mindre enheder. Nogle af de andre enhedslande omfatter Italien, Japan, Folkerepublikken Kina, Filippinerne, Bangladesh, Indonesien, Algeriet, Danmark, Kasakhstan, Den Demokratiske Republik Congo, Marokko, Uganda, Haiti, Guatemala, Island og Kenya blandt mange andre .

Unitary States i Kontrast til Forbund

Unitary states kan sammenlignes med forbund, og USA er et godt eksempel på sådanne. Ifølge den amerikanske forfatning tilhører beføjelser både de enkelte stater såvel som den føderale regering. I henhold til forfatningens artikel V står det, at for en ændring, der skal træde i kraft, er godkendelse af tre fjerdedele af staterne nødvendig i nogle lovgivningsgrupper. Dette system beskytter staterne mod overdominering af centrale magter.

Fordele ved at have en enhedsregering

Der er flere fordele og fordele ved en enhedsregering. Sammenlignet med et føderalt system af regering, betragtes et enhedssystem mere stærkt og kraftigt. Når en central magt styrer alle statslige forhold, kan landet muligvis reddes fra brud og dermed opretholde sin prestige, solidaritet og integritet. En enhedsregering betragtes også som en simpel form for regering siden dets nationale forsvar og interne og udenlandske politikker håndteres effektivt. Systemet sparer en god tid, hvilket gør det muligt for regeringen at løse sine problemer og forhold ganske hurtigt. Da enhedstater har en central samlet kommando, er alle typer love, funktioner og administrative politikker de samme i hele nationen. Ensartede love sikrer, at der ikke er spændinger, da folk er mindre tilbøjelige til at blive agiteret over en lov, der gælder i hele nationen.